Swedegene - ett forskningsprojekt som syftar till att hitta genetiska orsaker bakom läkemedelsbiverkningar

Swedegene är ett forskningsprojekt som studerar genetiska orsaker bakom läkemedelsbiverkningar. Projektet håller till på Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet och Läkemedelsverket. Swedegene studerar orsakerna bakom allergiska reaktioner såsom nässelutslag och ansiktssvullnader, svåra lever- eller njurskador, förändringar av blodbilden, muskelsvaghet, narkolepsi, störningar av hjärtats rytm, viktuppgång, psykiska biverkningar, störning av saltbalansen i blodet, plötsliga benbrott, hörselnedsättning, inflammation i bukspottkörteln och mycket mer.

 

Varför studeras läkemedelsbiverkningar?

Sjukhusinläggningar på grund av biverkningar av läkemedel beräknas uppgå till cirka tio procent av den totala budgeten inom sjukvården. De biverkningar som inte är ett resultat av överdosering är ofta oförutsägbara och ibland mycket allvarliga. Swedegene hoppas kunna minska antalet biverkningar genom att studera om det finns genetiska förklaringar till varför de uppkommer eller möjligtvis livsstilsfaktorer. Syftet är att studera genetiska (ärftliga) faktorer bakom biverkningar av läkemedel för att i framtiden kunna förutsäga risker för biverkningar hos enskilda patienter. Målet är att läkemedelsanvändningen i framtiden ska bli mer individanpassad så att patienter kan undvika de läkemedel som de inte tål.  

 

 

 

Har du drabbats av biverkningar av läkemedel? Swedegene söker studiedeltagare 

 

Mia Wadelius är professor i klinisk farmakologi och vetenskaplig ledare för Swedegene.

Har du drabbats av biverkningar av läkemedel? Då kan du delta i studien. Du måste ha fyllt 18 år och drabbats av någon av biverkningarna som vi studerar. Det är också viktigt att du har uppsökt sjukvården i samband med att du drabbades av biverkningen och att den finns dokumenterad i din journal. Det spelar däremot ingen roll när du drabbades eller om du inte längre använder det (eller de) läkemedel som misstänks. Ingen ersättning utgår för ditt deltagande men det kostar ingenting för dig att delta.

 

 

Deltagandet innebär kortfattat att du:

 

- Går igenom en enkät på telefon.

 

- Tar blodprover vid ett tillfälle vid närmaste vårdcentral/sjukhus.

 

- Skriver under en samtyckesblankett och skickar tillbaka i bifogat svarskuvert.

 

Kontakta oss genom att fylla i en intresseanmälan.