Sebra, Sjukvårdens Elektroniska Biverkningsrapportering. Så heter det nya pilotprojektet som ska underlätta för sjukvårdspersonalen att rapportera läkemedelsbiverkningar. Tanken är att läkare och sjuksköterskor ska rapportera misstänkta biverkningar direkt i journalsystemen. Projektet är ett samarbete mellan Läkemedelsverket, SKL och företaget Inera och drar igång på Akademiska sjukhuset i Uppsala under april. Ebba Hallberg, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, säger till tidningen Läkemedelsvärlden att Inera just nu utvecklar modulen för biverkningsrapportering i journalsystemet Cosmic inom Region Uppsala. Piloten beräknas pågå fram till sommaren och ska därefter utvärderas. På sikt är målet att elektronisk biverkningsrapportering i journalsystem ska implementeras hela landet.

Läs mer om projektet i Läkemedelsvärlden.